‘Imād al-Dīn

(Eṣfahān, 1125 — Eṣfahān, 1201)

Nom amb què és conegut al-Kātib al-Iṣfahlnī, escriptor turc, secretari de Saladí.

És autor de diverses obres d’història dels seljúcides i d’una antologia de poetes àrabs, mena d’apèndix de la Yatīmat al-dahr d’al-Ta'ālibī.