imants directors

m
pl
Transports

Conjunt d’imants de l’agulla nàutica disposats de manera que poden girar lliurement en el pla horitzontal i orientar-se sempre en la direcció N-S magnètica.