immunitat humoral

f
Biologia

Conjunt de processos immunitaris relacionats amb la presència d’anticossos produïts fonamentalment pels limfòcits B (bursadependents).