immunogen

m
adj
Biologia

Dit de la substància que produeix immunitat.