immunologia

inmunología (es)
immunology (en)
f
Biologia
Medicina
Immunologia

Part de la medicina que estudia la immunitat.

S'inicià com una disciplina que maldava per comprendre la resistència a la infecció que en un principi era considerada com l’única funció del sistema immunitari. Al començament del segle XX hom conegué la seva relació amb la hipersensibilitat o al·lèrgia, aclarí les funcions biològiques generals del sistema immune, i relacionà la immunitat amb el càncer, amb les dificultats sorgides a l’hora de les trasplantacions d’òrgans d’un individu a un altre i amb la capacitat de produir malalties en lesionar els teixits normals. Actualment, la immunologia és un dels camps de la medicina en què hom investiga més, ja que cada vegada és més palès que en els fenòmens immunològics es troben bona part dels mecanismes que expliquen el desenvolupament de força malalties.