imperi

m

Autoritat superior i suprema en consideració a l’estat que l’encarna, equivalent a sobirania.