imperialisme

imperialismo (es), imperialism (en)
m
Història
Política

Tendència d’un estat a l’expansió econòmica i territorial, al domini sobre altres estats i pobles.

Referit, de primer a l’expansió territorial, el terme fou aplicat, amb l’inici de la industrialització, a la política econòmica expansionista. Així, al segle XIX l’imperialisme es manifestà a Anglaterra, quan, per tal de mantenir la primacia econòmica, hom volgué accentuar els lligams entre la metròpolis i les colònies amb un rigorós sistema proteccionista que garantís, amb mercats actius de consum, el progrés de la producció. Un imperialisme economicopolític és també a la base del colonialisme alemany i de l’expansió en el continent americà per part dels EUA. Hom parla modernament d’imperialisme referint-lo a l’expansionisme econòmic i polític de les diverses potències (imperialisme nord-americà, imperialisme rus, etc.).