impuls

m

Força que fa avançar, desenvolupar-se una activitat, una institució, etc.