índex

m
Antropologia

Índex antropomètrics més importants

©

Relació antropomètrica feta entre dues magnituds del cos humà.

És emprada en els estudis antropomètrics. Els índexs emprats amb més freqüència són l'índex cefàlic, consistent a dividir l’amplada del cap per la seva llargada, l'índex facial, que hom obté dividint l’amplada per la llargada de la cara, i l'índex nasal, en què hom duu a terme la mateixa operació entre l’amplada i la llargada del nas. En tots tres casos el quocient obtingut és multiplicat per 100. Hom situa els valors d’aquests índexs en una classificació de cadascun d’aquests trets antropomètrics, característics de les diverses subraces o tipus humans. Així, un índex cefàlic de menys de 75 és anomenat dolicocèfal, un índex nasal entre 47 i 51 és anomenat mesorrí, etc.