índex d’octà

m
Química

Nombre que indica la velocitat de detonació d’un combustible líquid en unes condicions d’anàlisi estàndard.

Arbitràriament hom assigna l’índex d’octà zero al n-heptà i l’índex cent a l’isooctà. Un índex d’octà de 96 indica que la velocitat de detonació del combustible en l’anàlisi estàndard és igual a la d’una mescla de 96 parts d’isooctà i 4 parts de n-heptà.