indi

m
Física

Un dels set colors de l’espectre solar, entre el blau i el violat.

Les longituds d’ona de l’indi són compreses entre 4 200 i 4 550 Å.