individualisme

m
Antropologia

Aproximació teòrica que emfatitza el paper de l’individu com a agent social enfront del sistema social on actua.

S'oposa a l'holisme, i és propi del transaccionalisme.