individualisme

m
Sociologia
Política

Teoria segons la qual la societat ha d’ésser ordenada al bé comú dels individus.