individualisme

m

Actitud consistent a no pensar sinó en si mateix, a no assumir les pròpies obligacions socials o de solidaritat.