indole

CHN
m
Química

Compost heterocíclic de fórmula

.

Es presenta en forma de cristalls, que es fonen a 52°C i bullen a 253°C, i hom el troba en el quitrà de l’hulla, en les matèries fecals i en l’oli de certes flors.