infància

f

El primer període d’existència d’una cosa susceptible de desenvolupament.