infantilitzar

tr

Provocar actituds o comportaments infantils.