influenciar

tr

Exercir la seva influència (sobre algú o alguna cosa).