informàtic
| informàtica

f
m
Electrònica i informàtica
Tecnologia

Persona versada en informàtica.