infravalorar

tr

Valorar (algú o alguna cosa) per dessota dels seus mèrits.