Innokentij Petrovič Gerasimov

(Kostroma, 1905 — Moscou, 1985)

Geògraf i pedòleg rus.

Fou cap del departament de geografia i cartografia de l’institut del sòl Dokucajev (1936-56), director de l’Institut de Geografia de l’Acadèmia de Ciències de l’URSS. Prengué part en moltes expedicions i fou qui internacionalitzà la geografia soviètica. Les seves obres fonamentals tracten sobre gènesi i geografia dels sòls, geografia física, paleogeografia i geomorfologia. Amb K.K. Markov féu (1939) el primer informe sobre història del període glacial al territori de l’URSS. Des del 1957 fou president del Comitè Nacional de geògrafs soviètics. El 1963 rebé, a Bulgària, el premi Dimitrov per la seva col·laboració en la investigació dels sòls de Bulgària, i el 1976 la medalla d’or de la Unió Geogràfica Internacional.