inositol

hexahidroxiciclohexà, C6H6(OH)6
m
Química

Cadascun dels alcohols cíclics hexavalents que hi ha en plantes i animals en forma d’èsters.

Actuen com a factor de creixement en animals i microorganismes, i hom els considera un factor vitamínic del grup B, amb activitat lipòtropa i hepatoprotectora.