inscripció damasiana

f
Cristianisme

Nom donat als epígrafs dactílics llatins redactats en honor dels sants màrtirs gravats per Furi Dionís Filòcal, en gran part restituïts per les investigacions fetes a les catacumbes romanes i en una petita part transmesos pels còdexs.

Damaus fou l’autor de molts d’aquests epigrames (hom n'ha identificats una seixantena); d’altres li han estat atribuïts. Contenen reminiscències de la poesia clàssica, especialment de Virgili. Per llur estil aquestes inscripcions han estat també anomenades lletres damasianes.