insecticida

insecticida (es), insecticide (en)
m
adj
Fitopatologia

Dit de les substàncies químiques emprades per a produir la mort dels insectes nocius dels conreus, els locals habitats i els boscs.

Segons la procedència, els insecticides poden ésser d’origen vegetal (com la nicotina del tabac i les piretrines), mineral (com l’arsenat de calci, l’arsenat de plom i l’arsenat de sodi) i de síntesi. Aquests darrers són els més nombrosos i els més emprats, i hom els pot repartir en cinc grups: els organohalogenats, els organofosforats, els carbamats, les sulfones i els sulfonats. Hom diferencia quatre tipus d’acció dels insecticides: per contacte, per ingestió, per deshidratació i per inhalació. Un dels problemes que comporta l’ús dels insecticides és la persistència dels productes o de llurs derivats a la superfície o a l’interior de la planta i a les aigües pol·luïdes i llur acumulació sobre els teixits adiposos dels animals i a la llet.