Institució Cultural de la Franja de Ponent

ICFP (sigla)

Organització per a la defensa i la difusió de la llengua i la cultura catalanes a la Franja de Ponent , amb seu a Calaceit (Matarranya).

Creada el 2003, agrupa diverses entitats d’àmbits diversos, però que tenen també la llengua i la cultura entre els objectius prioritaris, especialment la Xarxa d’Entitats i Casals (creada el 1999), que en fou l’embrió, i altres col·lectius, com els Amics de la Franja de Ponent, l’Associació de Voluntariat Franja de Ponent, el Centre Excursionista de la Franja de Ponent, Dones sense Frontera, l’Escola de l’Aiguabarreig, la delegació de la Franja de Ponent de la Institució Catalana d’Història Natural/IEC i la Xarxa Cultural de l’Ebre i Ponent, entre d’altres. N'és el president Jaume Borbón i Oliver. És coordinada per un consell directiu, format per membres de les diferents entitats que en formen part, i els responsables de cadascuna de les àrees –entre d’altres, les de llengua, tradicions, patrimoni natural, patrimoni monumental i artístic, antropologia, esports, turisme, etc–. Disposa també d’un gabinet jurídic dedicat a la defensa contra els atacs i les discriminacions per raó cultural o lingüística. Impulsa diverses campanyes, molt especialment dirigides a obtenir l’oficialitat del català al territori de parla catalana de la comunitat autònoma d’Aragó. Des del 1999 atorga anualment els premis Jaume I de la Franja de Ponent, en reconeixement a la tasca de persones o entitats d’arreu que s’hagin distingit en la defensa del territori i la seva llengua i cultura. El 2005 posà en marxa a Calaceit el Centre de Recursos de la Franja de Ponent, que reuneix tota mena de documentació en català, especialment destinada al públic infantil, a més d’organitzar conferències, seminaris, etc. Entre el 2004 i el 2006 la Institució celebrà el Congrés de la Franja de Ponent, en què s’exposaren els principals reptes del territori i les estratègies per a afrontar-los.