Institut Cambó

Fundació Institut Cambó

Fundació creada l’any 1999 per Helena Cambó, filla de Francesc Cambó, juntament  amb el seu espòs, Ramon Guardans i Vallès, per tal de continuar l’obra de mecenatge del seu pare.

Fins l’any 2017, el componien dues branques, els Estudis Clàssics i els Estudis Socials. D’una banda, els Estudis Clàssics se centraven en la traducció al català i la difusió dels grans texts clàssics grecs i llatins, precristians i hebraics, i el seu estudi. El formen la Col·lecció Bernat Metge (provinent de l’antiga Fundació Bernat Metge), la Col·lecció Bíblica Catalana (provinent de la Fundació Bíblica Catalana) i la Col·lecció Hebraico-Catalana. De l’altra, els Estudis Socials es dediquen a impulsar l’estudi i el debat sobre els temes centrals de la realitat catalana, històrica i actual. L’any 2017 el grup SOM adquirí la Col·lecció Bernat Metge i es feu càrrec de la seva continuació.

Amb aquesta mesura, l’Institut Cambó reorientà l’activitat, que des d’aleshores se centra a consolidar i ampliar el fons documental de les iniciatives culturals i de mecenatge promogudes per Francesc Cambó i assegurar-ne la difusió i la conservació. Amb aquest objectiu, és cabdal el conveni subscrit l’any 2015 amb la Generalitat de Catalunya per impulsar la digitalització i la difusió de l’epistolari de Francesc Cambó, tasca realitzada per l’Arxiu Nacional de Catalunya.