Institut Cartogràfic de Catalunya

ICC (sigla)

Organisme de la Generalitat de Catalunya creat el 1982 i inaugurat l’any següent, en substitució del Servei Cartogràfic (creat el 1978), i suprimit al gener del 2014.

Desenvolupà la teledetecció i la cartografia de base a escala 1:5.000 i 1:25.000 en ortofotomapes, com també la d’obres públiques. Edità mapes temàtics a escala 1:250.000. Tenia, entre altres funcions, recollir i conservar la toponímia, i mantenir i tenir cura de la Cartoteca de Catalunya, encarregada d'aplegar i estudiar la documentació geogràfica i cartogràfica existent. Des del 1985, publicà la Revista Catalana de Geografia, i  a partir del 1990 participà, juntament amb l’Agrupació Europea d’Interès Econòmic (AEIE), en un projecte europeu basat en la tecnologia coneguda amb el nom de  remote sensing. L’any 1999 edità, en col·laboració amb Enciclopèdia Catalana i la Universitat de Barcelona, un nou Atles universal. El 30 de gener de 2014 fou suprimit com a organisme i continuà la seva activitat dins de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.