Institut Català de les Dones

Institut Català de la Dona (ant.)

Organisme dependent del govern de la Generalitat de Catalunya encarregat d’impulsar les polítiques d’igualtat entre homes i dones.

Creat el 1989 amb el nom d’Institut Català de la Dona, la seva activitat és doble: d’una banda, impulsar les iniciatives d’associacions i entitats per la millora de la situació de la dona i, de l’altra, dur a terme activitats pròpies (exposicions, memorials, sessions informatives, conferències, fòrums, campanyes d’informació i sensibilització i l’organització de la Universitat d’Estiu de la Dona). Les tasques de l’Institut són recopilar informació i documentació sobre la situació de la dona a Catalunya, elaborar informes sobre aquesta qüestió, fomentar la prestació de serveis específics per a dones, potenciar la participació social de les dones i incentivar l’associacionisme per la defensa dels seus interessos, a més de vetllar pel compliment dels convenis i acords internacionals que afecten la seva situació. L’Institut té una seu central a Barcelona i quatre oficines informatives a Lleida, Tortosa, Girona i Tarragona. Ha estat presidit per Joaquima Alemany (1997-1999), Margarida Àlvarez (1999-2002) i Joana Ortega (2002-2003). Des del 2003 ocupa el càrrec Marta Selva. El 2005 adoptà la denominació actual.