Institut Català de Recerca de l’Aigua

Institut d’investigació del cicle integral de l’aigua, recursos hídrics i qualitat de l’aigua..

Fou creat a l’octubre del 2006 pel Govern de la Generalitat de Catalunya en el programa de Centres de Recerca de Catalunya (CERCA). La seu al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona fou inaugurada a l’octubre del 2009.