Institut Catòlic d’Estudis Socials de Barcelona

ICESB (sigla)

Institució de l’arquebisbat de Barcelona fundada el 1951 per a promoure l’estudi, la documentació, la docència i les publicacions sobre temes socials.

En foren promotors Joan A.Ventosa i Emili Boix i Selva. Fou dirigit per Josep Boix (1964-74), Antoni Bascompte (1974-78), Maria Martinell (1978-98) i Carles Armengol (1998-2002). La docència fou impartida a travès de diverses seccions, entre les quals l’Escola Superior de Ciències Socials (1966) —vinculada a la Facultat de Teologia de Catalunya—, l’Escola Superior d’Assistents Socials (des del 1979 i el 1983 convertida en Escola Universitària de Treball Social), l’Escola de Treballadors Familiars (1980), el Departament de Llengua i Cultura Catalanes (1976) i els Cursos de Formació Sociopolítica per a Joves (1979). Disposà també d’un Laboratori de Sociologia, que realitzà treballs d’investigació sociològica. Edità dues revistes, Perspectiva Social i Quaderns d’Orientació Familiar (fins el 1990). El 2002 l’ICESB (aleshores format per l’Escola Universitària de Treball Social i la biblioteca) fou absorbit per la Fundació Pere Tarrés, vinculada a la Universitat Ramon Llull.