Institut d’Acció Social Universitària i Escolar

Institució creada per la Generalitat de Catalunya el 1933 per a dirigir i administrar les residències d’estudiants (Residència d'Estudiants, Residència Internacional de Senyoretes al Palau de Pedralbes —1933—, Residència per a Alumnes de l’Escola d’Infermeres —1933—).

Així mateix, s’encarregà dels serveis d’informació, estadística i publicacions (edició d'Annals), el servei de bescanvi d’estudiants i el de proveïments i borses de treball. Pertangué a l’Entr'aide Universitaire Internationale, de Ginebra. Fou dirigit per Antoni M.Sbert.