Institut de Ciències de l’Educació

ICE

Organisme creat el 1969 pel Ministeri d’Educació espanyol per a promoure la investigació psicopedagògica a la universitat en el marc de la Reforma educativa del 1970.

Promogut pel ministre Josep Villar i Palasí, tingué un paper important en l’intent de renovació educativa oficial els anys finals del franquisme. Posteriorment, les successives reformes educatives diluïren la funció dels ICE a les universitats, que optativament els conservaren, els reconvertiren o els eliminaren. A Catalunya, els ICE portaren durant uns anys el pes dels cursos de reciclatge de català per a mestres. La llei del Parlament del 1984 subratllava la conveniència de mantenir a les universitats centres dedicats al perfeccionament del professorat de tots els nivells del sistema educatiu, a la investigació, la innovació i la renovació pedagògiques.