Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique

IRCAM (sigla)

Institut de recerca acústica i musical adscrit al Centre Nacional d’Art Contemporani (Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou).

Fundat a París el 1974, fou dirigit fins el 1991 per P.Boulez i, posteriorment, per Laurent Bayle. Hom hi desenvolupa la recerca i l’experimentació en el camp de la música electrònica amb l’aplicació de noves tecnologies. Entre les realitzacions més destacades cal esmentar els processadors de so digitals 4A i 4X, la connexió a xarxes internacionals d’ordinadors, l’estació de processament de senyals (1991) i la mediateca (1996).