Institut del Teatre

Nom adoptat per l’antiga Escola Catalana d’Art Dramàtic a partir del 1939.

Dirigit per Guillem Díaz-Plaja, menà una vida poc dinàmica, fins que el 1971 en fou nomenat director Hermann Bonnín i hom amplià el nombre de professors, posà en funcionament el departament d’investigació, adquirí locals nous i inaugurà la primera delegació comarcal a Terrassa (1974) i a Vic (1976), i amplià les seccions (marionetes, mim, titelles, etc.). Posteriorment el dirigiren Josep Montanyès (1981-88) i Jordi Coca (1988-92), que fou succeït per Pau Monterde. L’any 2002 la direcció tornà a mans de Josep Montanyès durant uns quants mesos i, després de la seva mort (2002), Jordi Font el substituí en el càrrec fins l’abril del 2014. El novembre del 2015 ocupà el càrrec Magda Puyo, que dimití el febrer del 2021 per denúncies d’assetjament contra alguns docents de la institució. De manera provisional, Núria Plana assumí la direcció fins al juliol, quan Sílvia Ferrando fou nomenada directora després de guanyar el concurs per a ocupar el càrrec.

El 1986, els estudis d’art dramàtic quedaren inscrits a la Universitat Autònoma de Barcelona, i el 1988 l’Institut passà a dependre de la Diputació de Barcelona. Des del 1999, en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya, ofereix cursos de tècniques de les arts de l’espectacle. L’Institut es planteja a mitjà termini passar a dependre de la Generalitat de Catalunya, probablement a través d’un consorci. A banda d’això, cerca agrupar centres com l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), els estudis universitaris de belles arts i el mateix Institut del Teatre per a constituir la Universitat de les Arts.

Té una biblioteca especialitzada amb més de 120.000 volums. L’any 2000 es traslladà a la Ciutat del Teatre, situada al recinte del Mercat de les Flors de Montjuïc, que en un mateix edifici acull el Centre de Documentació, el Museu de les Arts Escèniques (nom que prengué el 2001, en reobrir-se, l’antic Museu del Teatre, la Dansa i la Música, fundat el 1921 per Jesús Beltran, instal·lat en 1945-96 al Palau Güell), els teatres i els serveis