Institut d’Estadística de Catalunya

IDESCAT

Organisme autònom de caire administratiu amb personalitat jurídica pròpia constituït el 1989 pel Departament d’Economia i Finances.

Les seva funció és, com a òrgan estadístic de la Generalitat, l’elaboració d’estadístiques geogràfiques, econòmiques, demogràfiques i socials encomanades pel Pla Estadístic de Catalunya, i des d’un punt de vista menys concret, elaborar, coordinar i difondre l’estadística a Catalunya.