Institut Municipal d’Història de Barcelona

Denominació oficial que des del 1943 englobava les diverses activitats de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (1917).

Comprenia, a més, el Museu d’Indústries Populars (Museu Etnològic) (1942), el Museu d’Història de la Ciutat (1943) i la Comissaria Municipal d’Excavacions (1948), amb jurisdicció dins el perímetre romà de Barcelona. Les tres últimes institucions se'n separaren el 1957 i esdevingueren autònomes, i l’Institut mantingué el seu caràcter d’arxiu (amb seccions documentals, cartogràfica, fotogràfica, numismàtica, etc.), hemeroteca i biblioteca, a la seu de la Casa de l’Ardiaca. N'han estat directors, successivament, A. Duran i Sanpere, Pere Voltes i Bou, J. Sobrequés i M. Condomines. Des del 1998 edita BCN Biblioteca Històrica, col·lecció de monografies sobre la història de la ciutat.