Institut Municipal d’Investigació en Psicologia Aplicada a l’Educació

IMIPAE (sigla)

Organisme de recerca i assessorament psicopedagògic de l’ajuntament de Barcelona.

Procedent d’un equip de treball creat el 1971 per un grup de psicòlegs, pedagogs i mestres, el 1977 s’integrà al municipi barceloní. Montserrat Moreno i Genoveva Sastre n'han estat les principals impulsores. L’IMIPAE ha elaborat un mètode propi, “la pedagogia operatòria”, que parteix de les teories de Piaget, adaptades a l’entorn dels nens catalans i a les exigències dels programes escolars.