Instituto Chileno-Catalán de Cultura

Entitat cultural fundada a Santiago de Xile, el 5 d’agost de 1942.

Formada per intel·lectuals catalans i xilens, l’actriu Margarida Xirgu n'era la presidenta d’honor i Ricardo Latcham el president executiu. Eren vicepresidents de l’entitat Gabriel Amunategui, director de la Biblioteca Nacional, i Francesc Trabal; Joan Oliver i Sallarés n'era el secretari i Antoni Pi i Capmany el tresorer, al costat de dotze consellers més, entre els quals Domènech Guansé, Cèsar A. Jordana, Xavier Benguerel i J. Ferrater i Móra. L’escriptor R. Latcham n'inaugurà les activitats amb “Semblanza de Ramon Llull”, conferència pronunciada a la Sala Medina de la Bilioteca Nacional, on també actuà l’Orfeó Català local. El 1943, amb motiu dels Jocs Florals celebrats a Santiago, organitzà una exposició de llibres catalans. El 1945 commemorà el centenari del naixement de Jacint Verdaguer, en un acte a la sala d’honor de la Universitat de Xile, i edità també Instituciones políticas del antiguo estado catalán , de Lluís Franquesa i Feliu, entre altres obres en col·laboració amb el Centre Català local i l’Agrupació Patriòtica Catalana. A la dècada següent, amb el retorn d’alguns exiliats significats i la desaparició de Trabal i Latcham, els impulsors princiapls de l’entitat, deixà d’actuar.