Instituto Nacional de Hidrocarburos

INH (sigla)

Organisme públic de l’Estat espanyol, creat el 1981 a partir de l’Instituto Nacional de Industria per coordinar l’activitat del sector públic en els camps petrolier i gasístic.

Controlava cinc societats: Hispanoil —investigació i producció de petroli—, Empresa Nacional de Petróleos (ENP) —refinatge i petroquímica—, CAMPSA —distribució i comercialització de productes petroliers—, Butano i ENAGAS —gasos liquats del petroli i gas natural—. El 1987 aquestes societats foren integrades en una de sola (Repsol), llevat d’ENAGAS. El 1995, amb l’inici de la privatització d’aquestes dues empreses, l’INH es dissolgué, bé que la creació, el 1997, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales recuperava en part les seves funcions.