insuficiència hepàtica

f

Incapacitat del fetge per a dur a terme les seves funcions.