Insurrecció Centralista

Moviment revolucionari que es produí principalment a Catalunya (setembre del 1843-gener del 1844) per tal d’implantar una Junta Central que democratitzés el govern i exercís la regència.

Havia estat acordat (però no dut a terme) per les forces que havien enderrocat el govern d’Espartero (maig-juliol del 1843) amb l’ajuda de la Junta Suprema Provisional de Govern de la Província de Barcelona. La burgesia i l’exèrcit, davant el caire revolucionari que prenia el moviment, s’uniren per reprimir-lo, i encomanaren al general Joan Prim la direcció de les operacions militars contra els insurrectes. Aquest bombardejà Barcelona i l’ocupà (novembre del 1843), i liquidà el moviment en prendre Figueres (gener del 1844), defensada per Abdó Terradas i Narcís d’Ametller. A Barcelona, el moviment fou conegut amb el nom de la Jamància.