intel·lectual

f
m

Persona que té com a ocupació la dedicació a qüestions relatives a la comprensió del món o de l’ésser humà, amb exclusió de la seva aplicació pràctica més immediata.