intencionalitat

f
Filosofia

En la filosofia fenomenològica, propietat radical de la consciència d’ésser consciència d’alguna cosa, o l’ésser mateix de la consciència en tant que aquesta és constituïda per la seva obertura a l’objecte, i que, ensems amb el cogito, el seu acte bàsic, comporta el seu cogitatum correlatiu.