intensitat lluminosa

f
Electrònica i informàtica
Física

Quocient entre el flux lluminós emès per una font lluminosa, en un angle sòlid sobre una direcció determinada, i aquest angle sòlid.

El símbol emprat és I, i la unitat en el sistema SI, la candela.