interacció persona-ordinador

IPO (sigla)

f
Electrònica i informàtica

Qualsevol dels mecanismes que permet la relació entre un ordinador i l’usuari.