interessat
| interessada

interesado -da (es), selfish, interested, (en)
f
m
adj

Que es deixa portar massa per l’afany del profit o de la utilitat.