interleucina

f
Biologia
Medicina

Nom donat a diverses substàncies elaborades per les cèl·lules que intervenen en la resposta immunitària després del contacte amb l’antigen.

La interleucina-1, també anomenada factor alliberador dels limfòcits, és secretada per la cèl·lula presentadora de l’antigen i estimula l’activitat dels limfòcits específics contra l’antigen a què són propers. La interleucina-2, també anomenada factor de creixement dels limfòcits, secretada pels limfòcits T4 activats, és capaç d’estimular el desenvolupament dels limfòcits que disposin en la seva superfície de receptors capaços de combinar-se amb l’antigen responsable i que prèviament hagin contactat amb ell.