International Information Centre for Terminology

INFOTERM

Centre fundat per la UNESCO l’any 1971 amb l’objectiu de donar suport i cooperar internacionalment en el camp de la terminologia.

Els seus membres són institucions de tots els àmbits (internacionals, regionals, etc) relacionades amb la terminologia, i també organitzacions sense ànim de lucre compromeses amb l’activitat terminològica. INFOTERM fomenta l’establiment de nous centres i xarxes sobre terminologia amb l’objectiu general de millorar la comunicació especialitzada, la transferència de coneixement i la participació dels diferents organismes en una societat del coneixement multilingüe.