International Standard Book Number

ISBN (sigla)

Número assignat a cada llibre publicat o a una nova edició i que l’identifica exactament i internacionalment.

És format per deu dígits dividits en quatre grups. El primer és l’indicador del país, el segon de l’editorial, el tercer de l’edició i el quart és un identificador especial. Aquest sistema és emprat tant en biblioteconomia com comercialment. L’agència de l’ISBN té la seu a Berlín. L’1 de gener de 2007 se’n modificà el format, i l’ISBN passà de 10 a 13 dígits. Els motius del canvi foren, sobretot, la necessitat d’augmentar la capacitat del sistema i compatibilitzar-lo amb el codi EAN-13 (sigla d’European Article Number, que es manté malgrat el canvi de nom pel d’International Article Number). Des d’aquesta data l’ISBN apareix, amb guions, sobre el codi de barres, i a sota, l’EAN-13 (el mateix número, però sense guions).