interrelacionar

tr

Relacionar entre elles (dues o més persones o coses).